Portfolio

Informatieplatform Provincie Limburg


 • 269
 • vrijdag 22 april 2016
 • Website

Project Omschrijving

Sommige inwoners van de voormalige mijnstreken in Limburg hebben schade aan hun woning door beweging van de bodem die is veroorzaakt door mijnbouwwerken. Die schade is bijvoorbeeld zichtbaar bij scheurvorming of verzakkingen aan woningen. Ook het geleidelijk vollopen van mijnen met mijnwater sinds het staken van het oppompen van dat mijnwater in 1994, heeft geleid tot schade. Voor gevallen waarin de veiligheid van wonen door bijvoorbeeld scheurvorming of verzakking niet meer is gewaarborgd, kunnen uit het fonds voor bouwtechnische voorzieningen bijdragen worden verstrekt.

Op de website www.mijnwaterschade.nl staan de schaderegeling en de procedure aan de hand waarvan een dergelijke voorziening kan worden aangevraagd en toegekend en waarbinnen ook de positie van de verzoeker voldoende is gewaarborgd.

Project openen
 • Skills:

  • Design
  • HTML
  • i-CMS
  • Responsive / Adaptive
  • Scripting / jQuery
  • SQL
 • Provincie Limburg

  De Provincie Limburg kent een ambtelijke organisatie met ruim 900 ambtenaren. Verdeeld over verschillende clusters werkt iedere provincieambtenaar vanuit zijn/haar deskundigheid aan projecten en programma´s. Voor veel van deze projecten en deelprojecten zijn ook online informatieportals en/of webapplicaties ingericht om de burger te informeren en te voorzien in functionaliteit om processen gestructureerd te laten verlopen. Om inzicht te bieden en toegankelijkheid te bevorderen. Dit is waar de samenwerking tussen de Provincie Limburg en i-Minded over gaat: het online oplossen van dit soort vraagstukken. Sinds 2003!