Portfolio

Intranet MEE Zuid-Limburg


Project Omschrijving

Voor MEE Zuid-Limburg ontwikkelden en implementeerden we een intranet - of beter: digitaal werkplatform. De ruim 100 medewerkers - veelal op locatie werkend - worden via het intranet op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie van MEE Zuid-Limburg. Kernonderdeel van dit intranet is het digitaal kwaliteitssysteem, waarop jaarlijks een HKZ audit (Harmonisatie van Kwaliteit in de Zorg) wordt uitgevoerd. Tot op heden telkens met positief gevolg.

Specifiek voor MEE Zuid-Limburg ontwikkelden en integreerden we een online chatmodule voor de cliënten van MEE Zuid-Limburg. Aan de medewerkers-kant volledig geïntegreerd in het intranet, aan de cliënten-kant als losstaande applicatie (chat.meezuidlimburg.nl).

 • Digitaal kwaliteitssysteem, inclusief full text zoekfunctie, versiebeheer en archivering
 • Interne nieuwsberichten
 • Externe nieuwsberichten (uit de zorgbranche) gekoppeld middels een RSS feed
 • Agenda, inclusief felicitatiedienst voor jarigen en jubilarissen
 • Interne nieuwsbrieven
 • 2-wekelijkse blog van de directeur / directrice
 • Online chat module cliënten - medewerkers
 • Smoelenboek
 • Eigen profielbeheer en favoriete snelkoppelingen

Project openen
 • Skills:

  • Full Text Search
  • HTML
  • i-CMS
  • RSS
  • Scripting / jQuery
  • SQL
  • SSL
 • MEE Zuid-Limburg

  MEE Zuid-Limburg ziet mensen met een beperking of handicap als burgers van onze samenleving die meer dan andere burgers in letterlijke of figuurlijke zin drempels hebben te overwinnen. MEE beschouwt het als haar taak om die burgers (en hun natuurlijk netwerk, zoals de familie), waar en voor zover zij dat wensen, bij het verwerven van het door hen gewenste burgerschap op alle levensgebieden te ondersteunen. Dat betekent in de eerste plaats individuele ondersteuning. Maar ook: signalering en maatschappelijke beïnvloeding ten dienste van het burgerschap van de mensen met een handicap of beperking.

  De relatie tussen MEE Zuid-Limburg en i-Minded houdt alweer stand sinds 2004. In feite al sinds het oprichtingsjaar 2003 toen één van de voorgangers van MEE Zuid-Limburg - de Social Pedagogische Dienst Zuid-Limburg - één van onze eerste klanten was.