Diensten

Online Marketing Service

Het ontwikkelen en lanceren van je eigen website is één ding. Ervoor zorgen dat je doelgroep de weg ernaartoe zonder drempels weet te vinden een ander. Een weg die je moet onderhouden, die anders weer dicht groeit. Wij kunnen helpen bij deze voortdurende wegwerkzaamheden.

0-meting

Met een 0-meting bepalen we onder andere hoe de website op dit moment presteert in de zoekmachines, met name Google. Hoe staat het met de vindbaarheid en op welke zoekwoorden komen bezoekers binnen op je site? Welke kanalen worden ingezet en met welk resultaat?

De resultaten van deze 0-meting worden in een heldere rapportage gepresenteerd. Wat zijn de verbeterpunten en hoe gaan we ermee aan de slag? Stap 2: op basis van deze rapportage een doelgerichte aanpak bepalen en een online strategie vaststellen binnen de mogelijkheden van jouw branche. De 0-meting omvat tevens:

 • implementatie Google Analytics account
 • aanmelding Google hulpprogramma voor webmasters
 • koppeling Google XML sitemap
 • aanmelding lokaal bedrijf Google Maps
 • aanmaken Google+ account

Google Analytics

Een Google Analytics account aanmaken en in je website integreren gaat - als je het goed wilt doen - iets verder dan alleen het simpel kopiëren en plakken van 3 regels code. Is er wel goed nagedacht over wat je precies wilt meten? Wat zijn je conversiedoelen, met andere woorden: wat wil je met je website bereiken? Wie is je doelgroep? Belangrijke vragen die invloed hebben op de wijze van integreren in je website.

En vervolgens: welke rapportages geven het juiste beeld en antwoord op de vooraf gedefinieerde vragen? Hoe zorg je ervoor dat je geen appels met peren vergelijkt? Hoe presteren mijn collega-bedrijven?

Analytics biedt legio mogelijkheden en vrijwel volledige inzage...
Uitvoering Online Marketing

Vanuit de 0-meeting is de startsituatie duidelijk: het plan is bepaald. De Analytics zijn ingericht, klaar om je vastgestelde beleid te meten en monitoren. Stap 3: uitvoering geven aan je beleid.

Afhankelijk van je doelen, branche, collega's op de markt, doelgroep, etc. etc. kunnen vele verschillende werkzaamheden en aspecten in meer of mindere mate het succes van je online marketing bepalen. Ideale situatie is natuurlijk een volledige en optimale aanpak, maar in de praktijk wordt je vaak geremd: door gebrek aan tijd, budget of kennis. Is dat het geval dan is de Online Marketing Service van i-Minded wellicht jouw eureka moment. De werkzaamheden die wij - volledig of gedeeltelijk - voor jou kunnen uitvoeren hebben betrekking op:

 • Search Engine Optimization (SEO)
 • Website usability
 • Content marketing
 • Populariteit
Concreet kunnen dit onder andere de volgende uitvoerende taken zijn:

 • SEO meta data schrijven en in website plaatsen
 • Analyseren, adviseren en verbeteren van de websitestructuur
 • Toevoegen van CTA‘s (call to action) aan pagina‘s
 • Relevante landingspagina‘s aanmaken
 • Linkbuilding
 • (Her)schrijven van teksten
 • Zoekwoordenonderzoek
 • Content advies (inhoud, regelmaat, plaatsingsmomenten, inspelen op feestdagen etc.)
 • Content creëren en publiceren op website en Social Media kanalen.
 • Plaatsen van advertenties in Google of Social Media kanalen.
 • Monitoren van reacties op Social Media
 • Monitoren en analyseren van zoekresultaten in Google.
 • Analyse van bezoekersverkeer
 • ...

Evaluatie en Rapportage

Het uitvoering geven aan je online marketing beleid is een continue proces. Op basis van het structureel meten en monitoren van het effect van de uitvoerende werkzaamheden stel je je aanpak bij, maak je gebruik van nieuwe mogelijkheden, verminder je eventueel de inzet van bepaalde bestaande kanalen, etc. Belangrijk: verlies nooit je initiële doelstellingen uit het oog! Dat is waaraan je toetst en waar je evaluatie betrekking op heeft en dat is waar je online beleid voor bedoeld was en is.

Binnen de Online Marketing Service neemt i-Minded alle genoemde aspecten en werkzaamheden uit handen - binnen een in overleg vastgesteld aantal uren per week of maand. Maar helemaal alleen kunnen wij het niet. Je zult te allen tijde onderdeel zijn van het geheel. Om samen met ons de strategie te bepalen, om de doelstellingen vast te stellen en te toetsen, om content te accorderen, om branche specifieke kennis over te dragen, om ons te vertellen wat jouw onderscheidend vermogen is en wie jouw concurrenten zijn.

Meer weten?

 
Interessant verhaal?
Mooi. Neem contact met ons op en we praten verder.

Om toch al enigszins concreet te zijn: de Online Marketing Service begint vanaf 4 uren (€ 320,-) per maand. Dat is wat ons betreft minimaal de tijd die structureel nodig is om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken. Verder is de minimale 1ste service periode 6 maanden. Pas dan kunnen wij garanderen goed onderbouwd resultaat te laten zien en pas dan is een goede evaluatie mogelijk. Na die 1ste periode kun je zonder meer maandelijks opzeggen.

Tenslotte: de Online Marketing Service omvat geen technische of grafische werkzaamheden aan jouw website, dat laten wij graag aan de bouwer over. Wij adviseren wel (in relatie tot online marketing), maar altijd met de insteek om jouw goede relatie met (en tevredenheid over) de webdeveloper te handhaven.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK